ANBI

Stichting MusiCultura is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan onze stichting zijn daarom tot 125% aftrekbaar voor de inkomsten-belasting.


vierhetleven

Wilt u ons concert bezoeken, maar is het voor u niet gemakkelijk een activiteit buiten de deur te ondernemen? Ga dan samen met de Stichting Vier Het Leven. Kijk op de website van de Stichting 4hetleven.

Vriend & Sponsor

De concerten van MusiCultura worden mede mogelijk gemaakt door de donaties van de vrienden. Waardeert u ons concertaanbod en onze bijdrage aan het levendig houden van ons dorpscentrum, word dan vriend/donateur van MusiCultura. Met uw financiële steun helpt u de kwaliteit van onze concerten te verbeteren en hoog te houden. Onze overheadkosten zijn laag. Bestuur en organisatie van Stichting MusiCultura bestaan geheel uit vrijwilligers. Zo kan het grootste deel van onze uitgaven aan de musici worden besteed.

Vriend bent u al voor € 25,00 per concertseizoen (1 september – 31 augustus) en voor een partner (op hetzelfde adres) betaalt u € 5,00. Indien u tussentijds vriend wordt betaalt u naar rato van het resterende aantal concerten in het lopende seizoen. Meer mag natuurlijk ook. Als Vriend van MusiCultura ontvangt u € 3,00 korting op de prijs van uw toegangskaartje. U ontvangt dan tevens voor het seizoenbegin het complete programmaoverzicht en voorafgaand aan elk concert een flyer met concertaankondiging in uw brievenbus. Vertoon van deze flyer geeft recht op € 3,00 korting aan de kassa. U kunt ook toegangskaarten reserveren via de website.

Onze Stichting is een ANBI stichting (algemeen nut beogende instelling). Schenkingen aan onze stichting zijn daarom tot 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Dank zij onze Sponsoren en 'Vrienden' kunnen wij het mooie programma dichtbij huis aanbieden. Hartelijk dank voor uw bijdrage!!

  • Gemeente Voorschoten
  • Filmtheater Voorschoten
  • Louise de Lang van Schaik Stichting Voorschoten
  • De Daily Shop - Schoolstraat 13, Voorschoten
 

Vul onderstaand formulier in om Vriend van ons te worden.