Doel van de stichting

De Stichting MusiCultura heeft ten doel:
a. het bevorderen van een pluriform aanbod van cultuuruitingen te Voorschoten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de organisatie van evenementen op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst.

 

Plaats van onze activiteiten

Zoals gebruikelijk vinden bijna al onze concerten plaats in het dorpscentrum: in de Dorpskerk en in het kerkgebouw Het Kruispunt. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan de versterking van de centrumfunctie. Sinds het seizoen 2016-2017 experimenteren we echter met optredens op alternatieve locaties: het Cultureel Centrum, het Ambachts- en Baljuwhuis en in de open lucht, op buitenplaats Berbice en in de tuin achter de Oude Pastorie. Maar natuurlijk zorgen wij in alle gevallen voor mooie muziek dichtbij.

Invulling van de doelstelling

Ook in de periode september 2018 tot eind 2019 legt MusiCultura de nadruk op muzikale kwaliteit, variëteit en samenwerking met andere organisaties.

Onze concerten worden uitgevoerd door professionele, bij voorkeur jonge en enthousiaste, musici. Ons publiek mag zich van kwaliteit verzekerd weten.

MusiCultura probeert steeds wat meer te bieden dan alleen goede klassieke en wereldmuziek. Zo omvat het programma van het seizoen 2018-2019 ook een concert met cabaretelementen (Beth & Flo) en een uitvoering van wereldlijke Bach cantaten in de vorm van een mini-opera. Hoogstaande cultuur voor (bijna) elke smaak.

Met een voorprogramma bij één van onze concerten, verzorgd door talentvolle leerlingen van de British School in The Netherlands, tracht MusiCultura ook het Engels sprekende deel van de bevolking van ons mooie dorp bij zijn concerten te betrekken.

Dankzij de samenwerking van MusiCultura met de organisatie Vierhetleven weet ook publiek met een beperking zijn weg naar onze concerten te vinden. Jongeren tot 18 jaar hebben altijd gratis toegang tot onze concerten.

En mede dankzij samenwerking met de Voorschotense Herensociëteit is MusiCultura in staat om af en toe ook ensembles met een erg hoog profiel naar Voorschoten te halen. Eind 2019 gaat dat opnieuw gebeuren.


 

Vriend & Sponsor

De concerten van MusiCultura worden mede mogelijk gemaakt door de donaties van onze vrienden. Waardeert u ons concertaanbod en onze bijdrage aan het levendig houden van ons dorpscentrum, word dan ook vriend van MusiCultura en profiteer tegelijkertijd van de voordelen!

 
 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Otto Rosier
Penningmeester: Eric van den Enden
Lid: Kees Prudhomme van Reine
2e Penningmeester: Astrid Dijkhuizen

Bankgegevens bijdrage Donateurs/Vrienden:

Rabobank NL 96 RABO01561 88406 ten name van de Stichting Vrienden van MusiCultura, Voorschoten

Bankgegevens algemeen:

Rabobank NL 75 RABO 0366 155857 ten name van Stichting Musicultura, Voorschoten.

 

Hoe kunt u ons steunen?

Wij zijn een culturele ANBI stichting, zonder winstoogmerk, volledig belangeloos gerund door vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Giften aan onze stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar voor 125% (prive) of 150% (zakelijk) van de gift.

Kamer van Koophandel

Dossiernr 28086159 t.n.v. Stichting MusiCultura, Voorschoten

Dossiernr 27365823 t.n.v. Stichting Vrienden van MusiCultura