29 mei '16

Ons concertprogramma van het seizoen 2016-2017 staat in het teken van verdergaande samenwerking met andere Voorschotense organisaties.

Het herdenkingsconcert bieden wij al langer aan in samenwerking met de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina en de Gemeente Voorschoten, ook op 4 mei 2017.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar mogen wij tezamen met de Voorschotense Herensociëteit in september een bijzonder concert aanbieden; daarin treedt op 2 september 2016 niemand minder dan Jan Vayne voor u op.

Samen met de Vrienden van Berbice bieden wij op 3 juli 2016 op deze prachtige buitenplaats voor het eerst Midzomerconcerten aan. Als het kan buiten, als het moet in de Oranjerie.

En tezamen met het Voorschotens Kindertheater en Sinfonietta Voorschoten trakteren wij de Voorschotense basisschooljeugd op uitvoeringen van Peter en de Wolf en de Kindersymfonie.

Mooie muziek dichtbij, ook voor de komende generatie. Tegelijker tijd houden wij voortdurend contact met andere aanbieders van muziek in Voorschoten om het aanbod steeds beter te doseren in tijd en variëteit.

Zoals gebruikelijk vinden bijna al onze concerten plaats in het dorpscentrum: in de Dorpskerk en het kerkgebouw Het Kruispunt. Op die manier willen wij onze bijdrage leveren aan de versterking van de centrumfunctie. In het seizoen 2016-2017 experimenteren we echter voor het eerst met optredens op alternatieve locaties: het Cultureel Centrum, het Ambachts- en Baljuwhuis en in de open lucht, de buitenplaats Berbice.

Natuurlijk zorgen wij in alle gevallen voor mooie muziek dichtbij.

Vanzelfsprekend richten wij ons bij onze programmakeuze op u, ons publiek. Daarbij doen wij graag ons voordeel met uw suggesties. Welke musici zou u graag (nog eens) willen horen? Uw wensen zien wij graag tegemoet op rosier.schotanus@planet.nl

Wendt u zich ook tot dit adres als u per e-mail geïnformeerd wilt worden over onze activiteiten.

De financiële conditie van MusiCultura is gezond. Onze activiteiten financieren wij voornamelijk met de opbrengst uit kaartverkoop, subsidie van de gemeente Voorschoten en bijdragen van donateurs.

Vanzelfsprekend genieten donateurs zekere voordelen. Wilt u onze activiteiten structureel steunen? Wij verwelkomen u graag als nieuwe donateur. Maar vooral hopen wij u vaak te mogen begroeten bij onze prachtige concerten.

Otto Rosier, voorzitter